הגדרות מצלמה ל-DJI GOמומלץ מאוד לכל צלם מתחיל!
הגדרות בסיסיות לקבלת צילום באיכות מיטבית.
מה עושה כל פקד בתפריט ועל מה הוא משפיע.
הפעלת עזרים על גבי המסך ואיך להשתמש בהם.

מדריך: עמר צור

הבית של הרחפנים בישראל - LOOLTV
03-6565500
http://www.looltv.com