פוטושופ למתחיליםמרצה: צבי טלית
למידע נוסף:
http://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/photshopbeginners.aspx